{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

電子發票處理

聖捷達國際(本公司)之官網商店已全面啟用「雲端發票」服務,在您完成付款後即會根據您選擇的發票歸戶方式(手機條碼、自然人憑證、會員載具)、捐贈發票、或是公司戶發票等類型開立發票,並寄送開立通知到您購物留存的電子信箱,請妥善保管您的發票資料。

選擇會員載具開立之發票,本公司將代為進行統一發票中獎號碼電腦對獎,中獎的發票將會發送中獎通知及發票資訊到會員的電子信箱,您可直接依照中獎通知的內容,至7-Eleven或是萊爾富超商使用多媒體服務機(ibon、Life-ET)列印中獎發票及兌獎。若已選擇捐贈或共通性載具的中獎發票,將由財政部另行通知。

為配合國稅局政策,發票開立後皆無法改開或換開發票類型,請於結帳時確認選擇開立雲端發票(個人消費)或公司戶發票(需提供公司統一編號);若已選擇載具或捐贈之發票,恕無法接受申請提供紙本。

若公司戶發票資料錯誤需進行更改,請於收到電子發票開立通知信三天內(最慢於次月3號前),洽客服專線處理作廢及重新開立發票,逾期恕無法再協助更改。

如要申請紙本發票開立,您須同意後續由本公司代為處理銷貨退回或折讓證明單,以利加速退款作業處理,屆時不須寄回紙本發票,本公司將直接開立折讓單上傳至財政部電子發票整合服務平台,並發送折讓單開立通知到會員的電子信箱。